Wat is het?

Geprogrammeerde veroudering is een bewust proces dat erop is gericht de levensduur van een product te verminderen, zodat er eerder dan nodig wordt overgegaan tot de aanschaf van een nieuw product. Dit proces wordt versterkt door advertenties en marketing en heeft als effect dat het einde van de levensduur van het product al bekend is vanaf de vervaardiging. Het zet de gebruiker aan om het product te vervangen en stimuleert op deze manier de consumptie.
De geprogrammeerde veroudering is onder te verdelen in drie onderdelen:
  • Functioneel: het product werkt niet meer, kan niet worden gerepareerd en de defecte onderdelen kunnen niet worden vervangen.
  • Psychologisch: het product is sterk modegevoelig of de gebruiker wordt actief aangezet om het product vanwege esthetische redenen te vernieuwen.
  • Technologisch: het onderhoud wordt niet meer gegarandeerd of de updates zijn te zwaar voor het systeem.

Waarom bestaat geprogrammeerde veroudering?

Geprogrammeerde veroudering, beschreven door Bernard London in 1932, , had allereerst als doel het stimuleren van de groei na de grote depressie. Zowel de economie als de maatschappij profiteert ervan, doordat dit proces een model ondersteunt dat is gebaseerd op productie, consumptie en investering, creatie van rijkdom en werkgelegenheid en de ondersteuning van overheidsuitgaven, die op hun beurt weer worden gevoed door de BTW. Maar na vele decennia loopt het model tegen zijn grenzen aan.Hoe kunnen we de geprogrammeerde veroudering tegengaan?

Naast de noodzaak om te veranderen, komt er een sterkere burgerlijke, politieke en economische sensibiliteit op, die gepaard gaat met nieuwe modellen: huur, reparatie, nieuwe manieren van verpakking, recycling, duurzame en verantwoordelijke productiemethoden en certificeringen. De wetgeving grijpt in, zoals in Frankrijk dat als eerste land ter wereld deze praktijken in 2015 verbood. De meest respectvolle fabrikanten maken kwalitatieve keuzes om de verspilling van bronnen tegen te gaan en een langere levensduur voor hun producten te garanderen. Dat is de keus van Laurastar, dat al 40 jaar lang als prioriteit heeft om de geprogrammeerde veroudering tegen te gaan. Zo zijn alle apparaten van het merk gedurende 10 jaar te repareren dankzij hun robuustheid en de kwaliteit van de vervaardiging. De gebruikers kunnen dan ook een generatie lang hun producten gebruiken.
Homepage article right
        image

Op weg naar een ethischere wereld

Door de nadelige effecten van overconsumptie en dus overproductie te bestrijden, biedt het tegengaan van de geprogrammeerde veroudering een oplossing om het milieu te besparen, maar ook om een ethischere houding aan te nemen. Bedrijven en fabrikanten hebben hier net als consumenten een rol in. Want het tegengaan van geprogrammeerde veroudering zit verankerd in een grotere beweging voor een eerlijkere wereld, een wereld met meer solidariteit en meer respect voor het milieu. Hiervoor is begrip en actie nodig van iedereen.