Ja, een te strenge lichamelijke hygiëne kan er samen met andere factoren zoals vervuiling, stress en een sedentaire levensstijl voor zorgen dat allergieën vaker voorkomen.
Een gerichte hygiëne waarbij vooral de zones die gevoelig zijn voor besmetting in acht worden genomen, staat niet gelijk aan een te strenge hygiëne van het lichaam, noch van de omgeving. Door op deze manier de blootstelling aan pathogene stoffen in te perken, voorkomen we ziektes die medicinaal behandeld moeten worden en mogelijk ook neveneffecten met zich meebrengen. Om het organisme en de darmflora in optimale conditie te houden, zijn evenwicht en gezond verstand van essentieel belang.
Beperk de blootstelling aan allergene stoffen: het is de enige manier om te vermijden dat allergische symptomen tot uiting komen.
Bent u tevreden over ons antwoord?
Ja Nee